Privacyverklaring


Doel


Wij verzamelen persoonlijke gegevens van klanten en hun eventuele medewerkers uitsluitend met het oogmerk contact te kunnen onderhouden met klanten, hun een adequate dienstverlening te kunnen bieden en voor correcte facturering.

Rechten van betrokkenen


Betrokkenen kunnen ten alle tijden en geheel kosteloos inzage van de door ons en over hen verzamelde gegevens krijgen.

Beveiliging


Persoonsgegevens worden bewaard in met wachtwoord beschermde bestanden die zijn opgeslagen op versleutelde gegevensdragers.

Eventuele back-ups worden bewaard in een beveiligde kluis.

De ontvangers


Thans alleen Azem Somer, eigenaar en beheerder van deze site.

Verwerking buiten de EU


Door ons verzamelde persoonsgegevens zullen enkel binnen de Europese Unie of Zwitserland worden verwerkt.

De boekingspagina maakt gebruik van 10to8, een dienst gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Naar eigen zeggen voldoen zij aan de AVG. Vertrouwt u dit niet, kunt u gewoon een afspraak maken via mail of telefoon.

Bewaartermijnen


In geval van contacten die niet leiden tot betaalde diensten, zowel aan zijde van leveranciers als klanten, zullen de gegevens uiterlijk 6 weken worden bewaard. Tenzij na wederzijdse instemming anders bepaald.

Gegevens verzameld in het kader van betaalde dienstverlening kunnen, uitsluitend voor administratieve doeleinden, voor een periode van ten hoogste zeven jaar na het beƫindigen van het contact worden bepaald.

Profilering


Wij gebruiken geen persoonsgegevens om profielen samen te stellen.