Diensten

Asomis IT Security logo

Wanneer u een huis wilt bouwen, moet uw zowel een architect als een aannemer inhuren. De eerste maakt op basis van uw wensen een ontwerp, waarna de tweede uw droomhuis realiteit maakt. Hoewel beiden even belangrijk zijn, is de volgorde van werkzaamheden hier cruciaal.

Succesvolle IT-beveiliging werkt op dezelfde wijze. Allereerst moet u een plan of strategie maken en op basis hiervan neemt u vervolgens passende maatregelen. Net zoals verschillende mensen verschillende woonwensen hebben, heeft iedere organisatie haar eigen veiligheidsbehoeften.

Asomis IT Security ontwikkelt zowel Cyber Security Strategiƫn en Cyber Security Awareness programma's die aansluiten bij de behoeftes van uw organisatie, ongeacht of dit een MKB onderneming of non-profit betreft.

In dit artikel leest u wat een Cyber Security Strategie is.

Werkwijze

Asomis IT Security heeft professionaliteit hoog in het vaandel staan. Wij brengen eerst uw wensen in kaart en op basis daarvan stellen wij adequate adviezen op. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met de door u verschafte gegevens.

Bij al onze adviezen geldt dat wij geschikte partners zoeken om onze aanbevelingen binnen uw organisatie te implementeren. En indien gewenst nemen hierin een begeleidende en coƶrdinerende rol. Zo kunt u zich met een gerust gevoel op uw kernactiviteiten richten.

Wij hechten aan transparantie, o.a. ten aanzien van kosten en deadlines. Asomis IT Security zal altijd aangeven wanneer een opdracht langer mocht duren dan voorzien en wij zullen u niet opzadelen met allerlei extra kosten. Wanneer wij tijdens de uitvoering van een opdracht onverhoopt op moeilijkheden stuiten, zullen wij u hierover terstond informeren.

Overzicht van diensten

Asomis IT Security biedt o.a. de volgende diensten aan:

Heeft u een WordPress site? Maak dan ook kennis met onze WP Security Service!

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw IT-security, die niet direct valt onder een van deze diensten? Neem ook dan gerust contact op.

links

social